Airport & Travel Information

Zhengzhou Xinzheng International Airport(CGO)

Zhengzhou East high-speed Railway Station

Zhengzhou Railway Station

From Zhengzhou Xinzheng International Airport(CGO) to the meeting hotel: take suburban line (Heading Nansihuan), get off at Nansihuan Station, transfer to subway line 2 (Heading Jiahe), get off at Huanghe Guesthouse station, exit K.

From Zhengzhou East high-speed Railway Station to the meeting hotel: take subway line 1 (Heading Henan University of Technology), get off at zijingshan Station, transfer to subway line 2 (Heading Jiahe), get off at Huanghe Guesthouse station, exit K.

From Zhengzhou Railway Station to the meeting hotel: take subway line 1 (Heading New District of Henan University), get off at zijingshan Station, transfer to subway line 2 (Heading Jiahe), get off at Huanghe Guesthouse station, exit K.